Groepen in Heerlen

Hier vind je het aanbod in 10 trainingen en groepsbegeleiding

Training

Verlieskunde

De groep richt zich op mannen en vrouwen die verlieservaringen moeilijk weten te dragen. Hierbij kun je denken aan het verlies van arbeid, een relatie, gezondheid (m.u.v. dementie) , financiën e.d.

De focus ligt met name op de overgang van een oude situatie naar een nieuwe situatie, waarbij de deelnemer moeilijk kan omgaan met het (plotselinge) veranderingsproces en hierin ondersteuning zoekt om de nieuwe situatie beter te kunnen dragen in zijn dagelijks leven (toekomst).

 

 • Aantal bijeenkomsten:                8 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, (twee)wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:           10 deelnemers
Training

Gelukskunde

Deze training richt zich op volwassenen die graag weer gelukkiger in hun leven kunnen staan.

-    Wat verstaan we onder geluk?

-    Beter leren stress hanteren

-    Relatie met jezelf

-    Veerkracht

-    Waarmee vul je je tijd?

-    Relaties met anderen

 • Aantal bijeenkomsten:                5 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:           8 deelnemers
Training

Sociale Vaardigheden Mix

De groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die vanuit hun socialisatieproces niet voor zichzelf kunnen opkomen en/of niet sociaal vaardig zijn. De focus ligt op de leervraag van de deelnemer. A.d.h.v. opdrachten, rollenspelen, theorie e.d. leren de deelnemers met nieuwe inzichten en vaardigheden om hun sociale vaardigheden te verbeteren/versterken.

 • Aantal bijeenkomsten:                12 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2,5 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:           10 deelnemers
Training

Houd me vast

Preventieve groepstraining “Houd me Vast” is een relatie APK voor iedereen die zijn/haar relatie duurzaam wil verbeteren en bereid is om met elkaar in gesprek te gaan. 

Men werkt samen met zijn/haar eigen partner aan de opdrachten! 

 • Aantal bijeenkomsten:                8 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:          8 – 10 deelnemers
Training

Ontspannen door het leven

De groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die last hebben van spanningsklachten door lichamelijke en/of psychische overbelasting en daar beter mee willen leren omgaan.  

 • Aantal bijeenkomsten:                10 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:           10 deelnemers
Training

Uit de schaduw van de ander

De training is bedoeld voor vrouwen en mannen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld. De training helpt deelnemers om een meer onafhankelijk en tevreden leven te leiden. Met als doel het (partner)geweld te stoppen, de cirkel van geweld te doorbreken, geen “slachtoffer” meer willen zijn en een toekomst willen opbouwen zonder geweld.  

 • Aantal bijeenkomsten:                18 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2,5 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers
Training

Goldsteintraining

De Goldsteintraining is bedoeld voor vrouwen en mannen die hun sociale vaardigheden willen verbeteren (opkomen voor hun mening, ‘nee’ durven zeggen e.d.) Door gebruik te maken van de methode die door dhr. Goldstein is opgesteld, krijgen deelnemers nieuwe vaardigheden aangeleerd en komen ze tot nieuwe inzichten in hun sociale vaardigheden.

Vaardigheden die aan bod komen:

Opkomen voor je mening - iets bespreekbaar maken - kritiek geven – luisteren - omgaan met en reageren op kwaadheid/complimenten - een praatje maken

 • Aantal bijeenkomsten:                5 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers
Training

Rouwgroep

De rouwgroep richt zich op de deelnemer die een verlies van een dierbare door overlijden heeft ervaren en dit in het dagelijks leven moeilijk weet te dragen.. Een dierbare kan zijn: partner, ouder, broer/zus, vriend/vriendin, volwassen kind, collega e.d.

In de bijeenkomsten vertellen deelnemers over hun verlies en hun rouwervaringen/-proces aan de groep (lotgenotencontact). De focus ligt met name op het delen, herkennen en erkennen. Door deelname aan de groep krijgen deelnemers inzicht in hun verlies en de gevolgen hiervan en weet de deelnemer wat hij/zij nodig heeft om het verlies “goed” te kunnen opvangen/dragen.

 • Aantal bijeenkomsten:                10 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                        2 uur, tweewekelijks
 • Maximale groepsgrootte:           10 deelnemers
Educatie

Verkennen, Ervaren en Advies (V,E&A)

Dit is een plek waar deelnemers, middels uiteenlopende doelgerichte activiteiten, hun veranderwens gaan ontdekken en vormgeven!

 • In Fase 1 doorlopen de deelnemers gedurende 6 weken de verschillende dimensies van Positieve Gezondheid, waardoor zij op alle leefgebieden hun veranderwens gaan verkennen en ervaren.

Indien de veranderwens helder is en de deelnemer wilt hier stappen in maken kan men doorstromen naar Fase 2 • In Fase 2 worden deelnemers uitgedaagd om te experimenteren en te oefenen met situaties om hun vooraf gestelde doel(en) te behalen.

 Praktisch:

1x per week en duurt 3 uur

 • Rolstoeltoegangkelijk.

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

045 711 51 15

Meedoen

herstelwerkgroep Mondriaan

De herstelwerkgroepen zijn zelfhulpgroepen waarin men kennis maakt met het begrip Herstel.

Iedere deelnemer heeft een psychische crisis doorgemaakt en wil naast het leren omgaan met zijn/haar kwetsbaarheid, een nieuwe betekenis en doel geven aan het leven.

Aan de hand van thema's deelt en bespreekt men met elkaar eigen ervaringen. Daarbij wordt steeds een herstelthema uitgediept. Op die manier krijgt men meer ervaringskennis en ontwikkelt u een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

De groep, van maximaal 8 deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar. De bijenkomsten worden ondersteund door twee kartrekkers (ervaringsdeskundigen). De kartrekkers zijn zelf tegelijkertijd deelnemer, maar vervullen ook een voorzittersrol.

Praktisch:

1x per 2 weken en duurt 2 uur

rolstoeltoegankelijk

Zoom